QUẢN TRỊ WEBSITE

Bạn đã có website hoàn thiện trên internet. Nhưng nội dung và hiệu quả chưa được quan tâm. Quản trị website không có nghĩa là quản lý

nó còn tồn tại hay không mà là luôn luôn đưa ra những giải pháp để website càng ngày càng tốt hơn.
Thiết kế website Quảng Ngãi có những giải pháp để trả lời câu hỏi quản trị website như thế nào:

  • Cập nhật nội dung và hình ảnh thường xuyên phù hợp với nhu cầu của khách hàng quan tâm đến website.
  • Thu hút khách hàng tìm đến với website ngày một nhiều hơn.
  • Báo cáo chi tiết hành vi của khách hàng truy cập vào website
  • Khắc phục sự cố website 24/7 mỗi khi có sự cố xảy ra
  • Bảo trì, lưu trữ website an toàn hiệu quả
  • Tư vấn chiến lược maketing online toàn diện

quan-tri-website-doanh-nghiep

Thiết kế website đã áp dụng chặt chẽ các giải pháp trên với khách hàng để có uy tín và tạo dựng được cơ hội phát triển doanh nghiệp.